A programtervező informatikus MSc mesterképzési szak Multimédia szakirányának ajánlott tantervi hálója

A táblázatban szereplő óraszámok egyben kreditértékek is.

1. félév

2. félév

3. félév

4. félév

M0. Tudományos alapismeretek – elméleti alapismeretek (kötelező)

Folytonos és diszkrét modellek (2+1)

 

 

 

Algebrai alapok (1+0

 

 

 

A matematikai statisztika alapjai (2+0)

 

 

 

 

Korszerű adatbázisok (2+2)

 

 

M1. Multimédia alapismeretek – szakmai alapismeretek (kötelező)

Tervezés és elemzés elmélete (2+0)

 

 

 

Médiajog (2+0)

 

 

 

Projekt- és vállalatirányítás az informatikában (2+0)

 

 

 

 

A hang- és képfeldolgozás alapjai a médiában (1+1)

 

 

 

A kommunikációs biztonság algoritmikus kérdései (2+1)

 

 

 

Multimédiás technológiák programozása (2+2+1)

 

 

M2. Multimédia – szakmai törzsanyag (választható)

Interaktív média programozás (1+1+1)

 

 

 

3D modellezés Maya-val (0+2)

 

 

 

 

Multimédia tervezés (1+1+1)

 

 

 

 

Multimédia címkézés (1+1)

 

 

 

 

Virtuális világok fejlesztése (1+1+1)

 

 

 

Web-animáció programozása (0+2+1)


M3. Web – szakmai törzsanyag (választható)

Honlapok funkcionális és arculati tervezése (0+2)

 

 

 

 

Web-technológia I. (1+1)

Web-technológia II. (1+1).

Web-technológia III. (1+1)

 

 

Web-grafika (0+2)

 

 

 

 

Web-alkalmazások tervezése (1+1+1)

 

 

 

Portálfejlesztés (1+2)

M4. Számítógépes grafika, digitális jel- és képfeldolgozás – diff. szakmai anyag (választható)

A számítógépes grafika matematikai alapjai (2+1)

 

 

 

 

Geoinformatika (1+2)

 

 

 

 

A számítógépes látás alapjai (2+0)

 

 

 

Digitális jel és képfeldolgozás (2+1+1)

 

 

 

 

Modellezés és animáció (2+2)

Választható modulként felvehető a 16 kredit értékű kooperatív képzés is.