TÁRGY NEVE: Webes alkalmazások tervezése

TÁRGY KÓDJA:

Összes kredit: 2

Összes óraszám: 2

Óra típusa

 

előadás

 

gyakorlat

 

konzultáció

Kredit

1

1

1

Heti óraszám

1

1

1

Számonkérés módja

-

X

-

Tematika

  • Bevezetés a Webtechnológiába. Webes alkalmazások specialitásai.

  • Web alkalmazások kategorizálása.

  • Webes architektúrák.

  • Követelményelemzés.

  • Webes alkalmazások modellezése, WebML.

  • Mobilplatformra optimalizált webes alkalmazások tervezése a követelmény-analízistől a megvalósításig.

  • Szemantikus web. Szolgáltatás-orientált architektúrák. Cloud computing.

  • Webes alkalmazások tesztelése, minőségmenedzsment.

  • Webes projektek menedzselése.