TÁRGY NEVE: Web technológia I-II-III.

TÁRGY KÓDJA:

Összes kredit: 6

Összes óraszám: 6

Óra típusa

 

előadás

 

gyakorlat

 

konzultáció

Kredit

3×1

3×1

-

Heti óraszám

3×1

3×1

-

Számonkérés módja

-

X

-

Tematika

A tantárgy célja mély és átfogó ismeret átadása a mai korszerű webes alkalmazások tervezésének, működési mechanizmusának és megvalósításának témakörében. A tárgy keretében a technológia elveinek megismerése mellett hangsúlyosan szerepel azok gyakorlati implementációs lehetőségei különböző környezetekben.

 • A HTTP protokoll és jellemzőinek megjelenése webes fejlesztésekben, a megjelenítés és a kód különválasztásának szükségszerűsége  nyelvfüggetlen megoldások.
 • Webes alkalmazások működési modellje, az oldalak életciklusa, az állapotmenedzsment, állapotmentesség kérdéseinek áttekintése.
 • Könyvtári összetett vezérlők elérése, saját vezérlők tervezése, készítése, típusai. 
 • Biztonsági kérdések: authentikációs, authorizációs megoldások fajtái, és az adatvalidálás lehetőségei, rosszindulatú támadások kivédése.
 • Az AJAX és Javascript technológiák hatékony felhasználása a modern alkalmazásokban.
 • Adatkapcsolt és kapcsolatnélküli adatmodellek elve, megvalósításuk.
 • Object Relational Mapping elvének megvalósulása webes platformon. 
 • Adatsorozaton végezhető műveletek, dinamikus adatkötések, Lambda kifejezések, függvény extensionok szerepe az adatlekérdezésekben.
 • Tervezési minták és alkalmazásuk bemutatása, MVC, MVVM minták megjelenése, a folyamatot reprezentáló osztályok szerepe.
 • RIA (Rich Internet Application) alkalmazások készítésének jellemzői, lehetőségei.
 • Webszolgáltatások működési mechanizmusa, tervezésük, megvalósításuk és felhasználásuk működő alkalmazásokban.
 • Szolgáltatás orientált webes megoldások alkalmazhatósága, megvalósítása, modulok közti kommunikáció implementálása.
 • Webes alkalmazások telepítésének kérdései, menedzselésük, hatékonysági kérdések.
 • Mobilos böngészőkre optimalizált web-alkalmazások fejlesztése. Technológiák. Szerveroldali adaptációs technikák. (ASP.NET-ben és ASP.NET MVC-ben)