TÁRGY NEVE: Virtuális világok fejlesztése

TÁRGY KÓDJA:

Összes kredit: 3

Összes óraszám: 2

Óra típusa

 

előadás

 

gyakorlat

 

konzultáció

Kredit

1

1

1

Heti óraszám

1

1

1

Számonkérés módja

 

x

 

Általános leírás

A félév során a hallgatók megismerkedhetnek a Unity3d virtuális világok fejlesztésére alkalmas keretrendszerrel. A Unity előnyei:

 • Jól áttekinthető szerkesztői felület, összetett funkciókkal
 • Gyors, minden operációs rendszeren fut
 • Több nyelven is programozható (JavaScript, C#)
 • Összekapcsolható .NET keretrendszerrel

A kurzus elvégzéséhez egy összetettebb programot kell elkészíteniük a hallgatóknak felhasználva az órán tanultakat.

Tematika

 • Alapismeretek
  • Ismerkedés a Unity felületeivel, ablakaival. Pár példaprogram áttekintése
 • Modellezés  alapismeretek (2 óra)
  • Blender, vagy Maya programok segítségével egyszerű objektumok létrehozása, ezek Unity környezetbe való beimportálása. A tárgynak nem célja ezeknek a programoknak a részletes ismertetése, csak egy minimális rálátást kíván adni a 3 dimenziós modellek alapvető transzformációira.
 • Animálás alapismeretek
  • Már kész 3 dimenziós karakter megmozgatása, minimális animálása. Ennek Unity környezetbe illesztése.
 • Objektum hierarchia, GUI layer (2 óra)
  • Objektumok összekapcsolása, egymás alá rendelése, összevonása. Új perfab létrehozása, hozzá programkód rendelése. Fizikai beállítások, paraméterezések.
  • GUI layer létrehozása, rajta szövegdoboz, és 2 dimenziós objektumok elhelyezése.
 • Összekapcsolás a .NET keretrendszerrel
  • Megnézzük a Unity által adott programozási lehetőségeket. JavaScript, és a C# szintaktikai különbségek vizsgálata. Alapértelmezett függvényekkel való ismerkedés. Update(), Start()…
 • Figyelők
  • Beépített események kezelése, hozzájuk kód hozzárendelése. Egérkövetés, objektumok egymáshoz viszonyított távolságának mérése, billentyű lenyomás.
 • Példaprogram készítése
  • Egy összetett példaprogram közös elkészítése, amiben minden eddig elsajátított technikát felhasználunk.