TÁRGY NEVE: Multimédiás technológiák programozása
TÁRGY KÓDJA:
Összes kredit: 5
Összes óraszám: 4
Óra típusa

 

előadás

 

gyakorlat

 

konzultáció

Kredit

2

2

1

Heti óraszám

2

2

1

Számonkérés módja

-

X

-

Tematika

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek egy mai multimédiás környezet, program (kép, animáció, hang) tervezésével, implementálásával. Gyakorlati és elméleti tudást (általában megoldási technikák, néhány esetben teljes algoritmus) szerezzenek a különböző 3D feladatok megoldásához, ismerjék a mai korszerű dinamikus felületek tervezésének lehetőségeit. Érezzenek rá a térben való látásmódra és annak síkra való levetítésének technikájára. Ismerjék meg a .NET Framework -WPF- Silverlight – XNA alapú programkészítés lehetőségét, a hozzákapcsolódó szoftverek használatát, lehetőségeit. Tudják alkalmazni a mobil alkalmazási elemek lehetőségeit, ismerjék a desktop alkalmazásokhoz kapcsolódó azonosságokat, különbségeket.

 • A .NET Framework jellemzése tulajdonságai.
 • Multimédia elemek környezetei támogatása (Kép, Hang, Video)
 • Képek, streamek, támogatása, dinamikus módosítása.
 • System.Speech névtér jellemzői, alkalmazása.
 • C# programozási nyelv jellemzői, sablon támogatása
 • RIA elemek megjelenése az alkalmazások tervezéséhez, készítéséhez.
 • Láthatósági problémák és megoldási módjai (test lapjainak láthatósága, takarások).
 • Árnyékolás.
 • Lapok felöltöztetése, képek lapokra transzformálása (textúrázás).
 • Alkalmazásfejlesztési lehetőségek különböző technológiák használatával: wpf, xna, silverlight mobil platformon.
 • Médiaelemek megjelenése, transzformációi, animációs lehetőségeik wpf, xna és silverlight alapokon.
 • Programozottan létrehozott dinamikus alakzatok, és animációjuk, forgatások kvaterniókkal.
 • Adatkötések, kommunikációs elemek megjelenése, erőforrások kezelése wpf környezetben.