TÁRGY NEVE: Multimédiai címkézés a web3 világában

TÁRGY KÓDJA:

Összes kredit: 2

Összes óraszám: 2

Óra típusa

 

előadás

 

gyakorlat

 

konzultáció

Kredit

1

1

-

Heti óraszám

1

1

-

Számonkérés módja

-

X

-

Általános leírás

A világhálón fellelhető információk mennyisége óriási ütemben nő; minősége – ember által létrehozott szöveges, képi állományok (xls, doc, pdf, html, jpg,…) valamint generált adatok (statisztikák, adatbázis adatok, …) egyaránt – változik, bővül. Ezért már nem kielégítő csupán a megjelenítés (web1 technológia), és nem megoldás a közös tartalmak kezelésére tett törekvés (web2 technológia), de szükségessé vált mind a „sekélyebb weben”, mind a „mély világhálón” (deep web) megtalálható információk megtalálhatósága, értelmezése is.

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a szemantikus világháló (web3) elképzelést, valamint bemutasson szemantikus hálókat megvalósító technológiákat, ezeket kapcsolatba hozva a multimédia lehetőségeivel és elvárásaival: a multimédia elemek címkézésének (taggelésének) alapjaival.

Egy adott objektumhoz (videó, kép, …) a címkézés segítségével nem csak kulcsszavakat generálhatunk, de személyes vélemények, észrevételek hozzáadásával is többletinformációval láthatjuk el. Ezzel a keresés támogatása mellett az információ cseréje és szűrése is megoldható, valamint a tanulási folyamatban a megértést és az elsajátítást is támogathatjuk.

A tárgy elvégzése során a hallgatók áttekintést kapnak a taggelés (címkézés) céljairól, alapjairól; a legfontosabb és legismertebb taggelési technológiákról és ezek alkalmazási lehetőségeiről is.

Tematika

Bevezető alapok (Internetes keresőrendszerek működési elvei, multimédia elemek, jelenlegi technológiák által kínált megoldások, keresőrendszerek multimédiában is tapasztalható hátrányai -intelligens keresők?-)

Szemantikus web/világháló (web3) meghatározása (Szemantika fogalma, szemantika és szintaktika kapcsolata, Metaadatok, metainformációk társítása internetes erőforrásokhoz, valamint azokon történő következtetés)

Multimédia taggelés alapfogalmai és céljai; Annotációt („címkézést”) segítő alkalmazások alapjai és fajtái, legismertebbek, legelterjedtebbek (YouTube, Omnisio, Asterpix, Viddler, SMAT, Diigo)) bemutatása

World Wide Web Consortium (W3C) és ajánlásai , RSS, az XML és RDF (Resource Description Framework) technológiák és sémák bemutatása és megismerése; web3 és az e-learning; A web3 hatása a felsőoktatásra – szemantikus tanulási környezetek; Szemantikus hálók és a tudásmenedzsment (knowledge management)