TÁRGY NEVE: Interaktív média programozás

TÁRGY KÓDJA:

Összes kredit: 3

Összes óraszám: 2

Óra típusa

 

előadás

 

gyakorlat

 

konzultáció

Kredit

1

1

1

Heti óraszám

1

1

1

Számonkérés módja

-

X

-

Általános leírás

A félév során a hallgatók megismerkedhetnek újfajta interakciós technológiákkal, amelyek nemcsak alternatívát jelentenek az egérhasználat mellett, hanem kreatív használatra és fejlesztésekre is ösztönzi alkalmazóit. A hallgatók megismerkedhetnek az eszközök működési elveivel, felhasználói nyelvezetével, és kreatív alkalmazásaival. A megismert technológiák a valós és virtuális világok összeköttetéseinek lehetőségeit fedik fel. A technológiai alkalmazás fázisait, a kreatív ötlettől a tervezésen át a prototípus implementálásáig és használatának teszteléséig minden hallgató egy saját projekt keretében, aktív módon sajátítja el, dokumentálja le és tart belőle kiselőadást lezárásként.  A doktoranduszok, pedig a témához tartozó kutatásokat elemzik és szintézisként készítenek összefoglalót és kiselőadást.

Tematika

 • Alapismeretek
  • Ismerkedés az interakciós technológiák alapjaival, eszközeivel és nyelvezetével.
 • Lokatív interakciós lehetőségek
  • GPS, geocaching, térképes Mash-Up-ok, QR (Quick response) kódok és alkalmazásaik: lokatív média játékok és marketing lehetőségek.
 • Az egértől a teljes testi gesztusig
  • Fejegér, Wii remote, multitouch felületek, Dance-mat, Natal, 2D-s és 3D-s mozgásérzékelés technológiája és alkalmazási lehetőségei.
 • Virtuális világok és interakciós lehetőségei
  • SecondLife, TeenSL, Sloodle, Wonderland, OpenSim, SimSE, OpenCobalt, EduSim, és egyéb környezetek alkalmazási lehetőségei.
 • Kiterjesztett valóság  lehetőségei
  • AR marker és szerkesztő ToolKit-ek, LLA (Latitude, Longitude, Altitude) markerek és ToolKit-ek technológiái és alkalmazásai.
 • Mobil technológiák interakciós lehetőségei
  • POI (Point of Interest) technológiák és alkalmazásaik.
 • Interakció webkamerán keresztül
  • OpenFrameworks és a Processing programozási környezet, FlashFilterLab, OpenCV, és a FaceApi lehetőségei.
 • Az interaktív TV-zés aktuális kérdései   
  • Tendenciák a médiatechnológiák integrálódásában.