TÁRGY NEVE: 3D modellezés Maya-val

TÁRGY KÓDJA:

Összes kredit: 2

Összes óraszám: 2

Óra típusa

 

előadás

 

gyakorlat

 

konzultáció

Kredit

-

2

-

Heti óraszám

-

2

-

Számonkérés módja

-

Gy

-

Általános leírás

A félév során a hallgatók megismerkedhetnek a Maya alapismereteivel, modellezési lehetőségeivel, textúrázás, animációs technikákkal és a dinamika lehetőségeivel, valamint a bevilágítás és a rendering technikáival. A félév eléggé feszített tempóban halad és félév végén minden hallgató egy beadott projekttel bizonyítja megszerzett tudását.

Tematika

Alapismeretek

Ismerkedés a Maya fejlődésével. A Maya helye az animációs szoftverek között.
A felhasználói felület ismertetése.
Maya Shelf, testreszabás.
Moduláris felépítés ismertetése.
A Viewport bemutatása, navigáció a nézetablakokban.
Egyszerű objektumok bemutatása, egyszerű műveletek (duplicate, instance).
Attribute Editor bemutatása.
A Maya gyakran használt ablakainak ismertetése (Hypershade, Graph Editor, Outliner)
Projektkönyvtár szerkezete, fileformátumok.

Modellezés I.

Felülettípusok bemutatása (NURBS, Polygon).
Primitívek ismertetése, jelentősségük.
A testeket felépítő elemek ismertetése felülettípusonként.
Különféle modellezési technikák, eszközök bemutatása.
Egyszerű statikus formák készítése.

Modellezés II.

Felülettípusok bemutatása (Subdiv).
Deformerek használata.
Modellezési technikák bemutatása bonyolultabb testeken.
Organikus testek jellemzői.
Bonyolultabb statikus / organikus testek modellezése.

Textúrázás

Textúrázási alapismeretek.
UV Texture Editor bemutatása.
Modellek előkészítése textúrázáshoz (UV Mapping).
Photoshop rövid bemutatása.
Textúrafestő eszközök, eljárások ismertetése Photoshopban.
Statikus és organikus testek textúrázása.

Animáció I.

éhány szó az animációról, történet.
Maya animációs lehetőségeinek bemutatása.
Különféle animációs technikák bemutatása (Keyframe, MoCap).
Forward-Inverse Kinematics ismertetése.
Animáció ezközei (csontok, constrainek).
Egyszerű testek animációja.
Keyframe animáció.
Nonlinear animáció (Maya Trax Editor).

Animáció II.

Blendshape ismertető.
Rigging, karakter-setup.
Skinning technikák.
Constrainek használata és bemutatása.
Full Body IK és alkalmazásai.
Egyszerű walkcycle animáció elkészítése.
Egyszerű idle animáció elkészítése.
Animációk blendelése Maya Trax segítségével.

Dinamika I.

Ismerkedés a részecskerendszerekkel.
Részecskerendszerek animációja.
Instance-ok létrehozása.
Ismerkedés a Fieldekkel.
Ismerkedés a Particle Effektekkel.
Soft és Rigid body alapok.
Expression Editor.

Dinamika II.

Maya Nucleus System.
Maya nCloth, Hair, Fluid Effects.
Maya Paint Effects.

Bevilágítás és shading

Fénytípusok röviden.
Árnyéktípusok röviden.
HDRI kitekintő, Mental Ray.
Global Illumination.
Final Gathering.
Caustics.
Light map használat.
Default shaderek bemutatása, attribútumok.
Bump-, Displacement-, és Normal-mapping. Technológia, felhasználás.

Rendering

Különféle render enginek bemutatása (Maya Software, Maya Hardware, Mental Ray, Maya Vector (V-Ray…))
Render View bemutatása.
Kamerabeállítások.
Hálózati renderelés, Batch rendering.

Szakmai kitekintő

Egyéb szoftverek, technológiák.
Maya alkalmazásai, felhasználási, elhelyezkedési lehetőségek.
Hogyan tovább? Autodidakta tanulási lehetőségek, tutorialok.